Category : Vogels

De zwarte

Een niet veel gespotte maar graag geziene soort… De zwarte specht (Dryocopus martius) is een geheimzinnige bosvogel met een teruggetrokken levenswijze. Hij hakt over het algemeen elk jaar een nieuw nest in een dikke loofboom, vooral in dikke beuken. Zo biedt de zwarte specht holten voor bosuilen, boommarters en vele andere soorten. Ze zijn schuw en vliegen snel weg zodra ze een mens waarnemen, of blijven uit het zicht aan de andere kant van de boom. 🙁

Groene pootjes

De Groenpootruiter broedt onder meer in het noorden van Europa, waar het nest wordt gebouwd in het grensgebied tussen bos en veen. Overwinteren doet de vogel langs de kusten van het Middellandse-Zee gebied en de Atlantische oceaan. In Nederland zijn geen broedgevallen bekend, dus des te leuker dat ik er eentje bij mij in de buurt aantrof.

De sperwer; het vervolg…

Na een periode van een bijna dagelijks terugkerende sperwer in onze tuin, is het nu een stuk rustiger geworden. Er waren zelfs dagen bij dat hij 3 keer per dag even kwam kijken of wat te halen viel. Af en toe zien we hem nog, maar schijnbaar is onze tuin een stukje minder interessant geworden.

Zeldzaam geel

Onze eigen’ Gele kwikstaarten komen nu Nederland binnen en zorgen gauw voor meer kleur op de akkers. Tegelijk trekken andere ‘gele kwikken’ door, op weg naar broedgebieden elders in Europa. Maar de ene kwik is de andere niet. Vooral tijdens de voorjaarstrek kun je gemengde groepjes kwikstaarten treffen van wel drie soorten. Helemaal leuk is het natuurlijk als je dan inderdaad zo’n dwaalgast aantreft… 🙂

Een gouden vogeltje

Rond 1900 broedde de goudplevier (Pluvialis apricaria) in Nederland in kleine aantallen in de heidegebieden van de Peel en in Drenthe. Mede door ontginningsactiviteiten is hij als broedvogel in Nederland uitgestorven, daarom staat deze vogel op de Rode Lijst. In Nederland en België zijn goudplevieren het meest in het voorjaar (maart-april) en in het najaar (september-november) te zien wanneer grote aantallen neerstrijken op weilanden en akkers. Deze trekvogels broeden ’s zomers in Scandinavië en Rusland.

Grote jongens

Er zijn weer Grote Kruisbekken in het land en dat komt maar heel af en toe voor. Vogelaars rukken dan ook massaal uit om deze vogeltjes te bekijken. De Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus), een zangvogel uit de familie van de vinken, broedt van Scandinavië tot Siberië. Hij leeft daar van de zaden van de grove den. Als er in het noorden een slecht mastjaar is, met weinig zaden, vliegen de vogels noodgedwongen naar het zuiden.

De sperwer op bezoek

De sperwer (Accipiter nisus)  is een kleine snelle roofvogel die redelijk algemeen is in ons land.  Het is een standvogel, dat wil zeggen dat hij het hele jaar in dezelfde omgeving blijft. Hij leeft verborgen en is vrij schuw. Soms mooi in de tuin te zien vanuit huis, vooral als er een voertafel is…

Oosterse schoonheid

Vogelaars en fotografen uit het hele land verzamelden zich de afgelopen dagen in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen. Hier ligt aan het eind van ons land, Nieuwe Statenzijl. Het plaatsje telt ongeveer 5 huizen en op de Reiderwolder Polderdijk aldaar wordt al een paar dagen de Oosterse Zwarte Roodstaart gespot.

De zwartkeellijster

Onlangs arriveerde een zwartkeellijster (Turdus atrogularis) als dwaalgast in Nederland.  Officieel zijn er tussen 1981 en 2009 maar zes bevestigde waarnemingen van deze vogel. De vogel overwintert normaal in het zuidwesten, zuiden en oosten van Azië en hij broedt van de Siberische taiga tot aan de uitlopers van de Oeral, maar deze keer is de lijster geland in het noordelijke deel van de provincie Groningen.