Author Archives: Geert

Het hunebed uiltje…

Hunebedden zijn te vinden in Drenthe en – in mindere mate – in Groningen en het zijn de oudste monumenten in Nederland.In een ‘nagemaakt’ hunebed in een nabijgelegen dorpje heeft een steenuilenpaar een nest gemaakt en met succes jongen groot gebracht. Hoe Drents wil je het hebben? 🙂

Amerikaans eendje

De ringsnaveleend (Aythya collaris) is een bijzonder zeldzame eend voor Europese begrippen. Broedt in Noord-Amerika; overwintert zuidelijk tot Zuid-Mexico, Caribische eilanden en soms Panama.

Een vreemde ‘eend’ in de bijt

Een vreemde eend in de bijt is een uitdrukking die gebruikt wordt als zich een vreemd exemplaar in de groep bevindt. Zeker van toepassing op het volgend voorbeeld… Onlangs zaten er in een buurtschapje net over de provinciegrens met Overijssel een redelijke grote groep zwanen. Het merendeel bestond uit Wilde zwanen samen met een kleiner aantal Kleine zwanen en een enkele Knobbelzwaan.

De visarend

De visarend is een prachtige roofvogel. Ze zijn een stuk kleiner dan zeearenden. Hij is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant, zijn chocoladebruine bovenkant en zijn enigszins ‘geknikte’ vleugels. Door het oog loopt een donkere streep. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk.

Met haviksogen bekeken…

De havik is een krachtige en imposante roofvogel die je niet op een presenteerblaadje te zien krijgt; een goede waarneming blijft een toevalstreffer. Zelfs in die streken waar de soort relatief talrijk voorkomt, moet je de verwachtingen op een ontmoeting niet al te hoog stellen; het blijft een kwestie van geduld en wat geluk. Haviken kunnen zowel standvogel, zwerfvogel als trekvogel zijn. Wanneer ze zich eenmaal in een broedgebied hebben gevestigd, zijn onze Nederlandse haviken echte standvogels.

De slechtvalk in het vizier

Onlangs las ik in de krant dat natuurliefhebbers in de stad Groningen in de hoogste staat van opwinding zijn, nu blijkt dat er slechtvalken in een nestkast broeden aan het Gasunie gebouw. Logisch natuurlijk, want de slechtvalk is een tot de verbeelding sprekende vogelsoort;

Roestgans?

In Nederland verblijven in de nazomer en het najaar tientallen Casarca’s (Tadorna ferruginea)  en ieder jaar zijn er maar enkele broedgevallen en daarmee is het een uiterst schaarse broedvogel… Ze worden vanwege de oranjebruine kleur ook wel roestgans genoemd.

Vosjes op het spoor

Vossen leven in een hol. Het hol is zelf gegraven of van een konijn of een das. De doorsnee van de pijp (gang naar het hol) is ongeveer 20 cm. Het komt voor dat vossen zelfs hun hol delen met konijnen en dassen. Een zelf gegraven hol bevindt zich meestal in een zandbank, onder een omgevallen boom, tussen boomwortels of in een kanaalwand en heeft vaak twee tot vier ingangen.

Er gekleurd op staan

Afgelopen week kreeg ik van een buurman via ‘whatsapp’ een berichtje: Geert, ik weet het nu zeker; hier zit een gele merel… Op mijn antwoord: zware avond gehad? kreeg ik toch een nauwkeurige beschrijving van een vogel met een erg afwijkende kleur, dus mijn belangstelling was gewekt!