De slechtvalk in het vizier

Onlangs las ik in de krant dat natuurliefhebbers in de stad Groningen in de hoogste staat van opwinding zijn, nu blijkt dat er slechtvalken in een nestkast broeden aan het Gasunie gebouw.
Logisch natuurlijk, want de slechtvalk is een tot de verbeelding sprekende vogelsoort; het is immers ’s werelds snelste vogelsoort en er broeden naar verluidt nog maar ruim 100 paren in ons land.
Deze valk staat dan ook op de rode lijst, maar door intensief beleid en het plaatsen van speciale nestkasten op hoge objecten zoals de schoorstenen van elektriciteitscentrales broedt tegenwoordig weer een toenemend aantal slechtvalken in Nederland.

Ze broeden in het hele land, met de nadruk op Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland en Gelderland. De slechtvalk stelt slechts bescheiden eisen aan zijn leefgebied; een goed voedselaanbod (vogels) en een veilige broedplaats. Ook in mijn omgeving nestelt een paartje slechtvalken in zo’n speciaal gemaakte nestkast op een gebouw op een industrieterrein op 40 meter hoogte.

 

Het is zoals gezegd een industriële omgeving en er is weinig ‘natuurlijks’ te bekennen, dus helaas prominent op de foto’s aanwezig… Deze vogels beschouwen menselijke bebouwing schijnbaar als rots landschap, met prima plekken om in te broeden. Vanwege de grote hoogte en afstand zijn de foto’s vanzelfsprekend nogal gecropt…

Zoals je op de eerste foto ziet, is het vrouwtje aanmerkelijk groter en zwaarder dan het mannetje, zoals trouwens bij de meeste roofvogels. (tot 30% zelfs)

PS. Helaas dit jaar bij het bovenstaand paartje valken geen jonkies, terwijl de 4 jonge slechtvalken uit de stad Groningen op 24 mei zijn geringd.

 

Geef een reactie