Nieuws

De notenkraker

Het gebeurt hoogst zelden dat er een Notenkraker in ons land is te zien, laat staan dat hij een paar dagen op dezelfde plek zit. Normaal leeft deze vogel in het hoge noorden van Europa. Op 19 november 2018 werd echter rond 16:30 uur een Notenkraker in Wageningen gemeld; een soort die alweer jaren geleden voor het laatst twitchbaar was voor een groter publiek.

Grote Gele Kwik

De Grote Gele Kwikstaart nestelt langs snelstromende beken in natuurlijke oevers of onder bruggen en aan gebouwen. Het merendeel broedt in Twente, de oostelijke Achterhoek en Zuid-Limburg, maar vooral na een aantal zachte winters zijn ook elders broedgevallen mogelijk. In sommige provincies is deze soort zelfs duidelijk in opmars.

Een pestdag…

De Pestvogel is buiten de periode oktober-april in ons land uiterst zeldzaam. Binnen die periode wisselt het voorkomen jaarlijks enorm. In de meeste jaren zijn Pestvogels (Bombycilla garrulus) vrij schaars en worden ze vrijwel alleen in het noorden van het land gezien.

Een uiltje knappen

Nu de winter voor de deur staat en de dagen alsmaar killer en donkerder worden, zoeken ook de ransuilen elkaar in deze tijd van het jaar op. Ze groeperen zich om overdag gezellig samen in een boom een uiltje te knappen. Dat unieke gedrag heet ‘roesten’.

De groene

De groene specht (Picus viridis) is een talrijke en wijdverbreide standvogel in het grootste deel van Europa en komt ook voor in het uiterste westen van Azië. Hij is een buitenbeentje onder de Nederlandse spechten. Hij roffelt nauwelijks, is glanzend groen en zit liever op de grond dan in een boom.