Nieuws

Verborgen vogels

Er zijn in ons land een aantal algemeen voorkomende vogels die toch bij veel mensen onbekend zijn. In onze tuin broeden bijvoorbeeld de Heggenmus (Prunella modularis) en de Zwartkop (Sylvia atricapilla), maar deze vogels laten zich niet altijd gemakkelijk zien en leiden een min of meer verborgen bestaan in en onder struiken.

In het riet…

Nu is Drenthe natuurlijk met ´bos en heide´ een prachtig stukje Nederland, maar niet een provincie met veel water en dus rietvelden, maar op kleine schaal zijn ze er wel. De bedoeling was namelijk in eerste instantie om te kijken of we een blauwborst konden vinden.

De geelgors

Geelgorzen (Emberiza citrinella) broeden tegenwoordig vrijwel uitsluitend op de hoge zandgronden. Ze bewonen hier heide met opslag, bosranden en jonge aanplant, naast kleinschalig boerenland met veel akkers. De verspreiding kromp sinds ongeveer 1975 in oostelijke richting in.

Project klapekster

De Klapekster ( Lanius excubitor) is voor mij een intrigerende vogel. Een zangvogel met een haaksnavel en die heeft hij niet voor niets… Bij mij in de buurt zit bijna elk jaar in een natuurgebiedje een klapekster. Ik had hem daar al een aantal keren gespot, maar tot een fatsoenlijke foto was het nog niet gekomen.

De sperwer 2.0

Bijna een jaar geleden hadden we o.a. een sperwer als zeer regelmatige gast in onze tuin. Sinds kort is hij terug. Deze vogel weet precies waar hij moet gaan zitten en jagen, dus we gaan er maar even van uit dat het dezelfde vogel is als van afgelopen seizoen. 🙂