Steenuilen

Steenuiltjes leven in diverse halfopen landschappen. Het zijn de kleinste uilen die in Nederland voorkomen. Favoriet zijn kleinschalige agrarische gebieden. De aanwezigheid van heggen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van groot belang.
Gebroed wordt in holen; in Nederland vaak in knotwilgen, boerenschuren en konijnenholen en natuurlijk in nestkasten. Het voedsel bestaat uit insecten, regenwormen en kleine zoogdieren.
De verspreiding van dit kleine uiltje neemt al enige tijd af. Die afname houdt verband met vermindering van nestgelegenheid (knotwilgen, schuurtjes) en voedsel (door intensivering van het agrarisch grondgebruik).  Het steenuiltje staat daarom als kwetsbaar op de ‘rode lijst’.

De foto’s zijn op meerdere locaties in Drenthe genomen en deze vogels zijn niet met voer gelokt. Een uilenpaartje heeft al enige tijd met succes gebroed en de jonkies groot kunnen brengen.
Een klein verslagje vindt je hier en hier.

2 reacties op Steenuilen

Geef een reactie