Verdwaald…

Een dwaalgast is een vogel die slechts zelden, vaak door verdwalen, in een gebied aangetroffen wordt, zonder dat ze daar een gevestigde populatie hebben…

Enig nazoek werk leert: de kleine vliegenvanger is een zeldzame soort die op trek nog wel eens wordt waargenomen.
Hooguit gaat het dan om enkele vogels per jaar. Soms duikt er in het voorjaar wel eens een zingend mannetje op die een aantal weken blijft rondhangen en een zangpost bezet houdt.
Er is nog nooit met zekerheid gebroed in ons land.
De dichtstbijzijnde broedplaatsen liggen in Duitsland. Een dwaalgast(je) dus…

Het mannetje van de kleine vliegenvanger lijkt in eerste instantie op een roodborstje.

Sovon: voorjaarswaarnemingen van deze in India en Pakistan overwinterende soort beperken zich nagenoeg tot de periode tussen eind april en begin juni, met de piek in de tweede helft van mei.

Als dit vogeltje dat in Oost-Europa, Zuidoost-Zweden, Zuid-Finland, Balische staten en tot diep in Rusland voorkomt, relatief dicht bij huis zit, wordt je nieuwsgierig en ga je toch even kijken.
Het mannetje zat in een gemend bos met zeer matige lichtomstandigheden en foerageerde aan de andere kant van het zandpad in de loofbomen. Gelukkig kon ik hem redelijk goed en zelfs zingend vastleggen in een dennenboom.

Meer foto’s vindt je in de map Diverse & speciale vogels.

Geef een reactie