test3

Dubbel rood…

Een tijdje heeft fotografie bij mij in de ‘pauzestand’ gestaan. Druk met allerlei andere bezigheden; noodzakelijk wel te verstaan… Hoe leuk is het dan om de draad weer op te pakken met een vogel die zeker geen alledaagse verschijning is.

Winter

De benaming winter is wellicht wat overdreven, want hij was kort… erg kort. Na ruim een week was het alweer voorbij, maar serieus was het wel. Het was inderdaad guur winterweer met een dik pak sneeuw en met zelfs een code rood. Tijdens opklaringen vroor het in de nacht en ochtend streng tot zeer streng met zelfs een sneeuwjacht.

Een mysterieuze vogel

Roerdompen zijn mysterieuze vogels die moeilijk te zien zijn. Deze Nederlandse broedvogel is zowel standvogel als trekvogel, voor een deel afhankelijk van het winterweer. Vanwege schutkleur, teruggetrokken gedrag en een verblijf in dicht moeras is meestal weinig van de aanwezigheid van de Roerdomp te merken.

Eekhoorn op bezoek

Sinds een paar weken komt er af en toe een eekhoorn (Sciurus vulgaris) in onze tuin. ūüôā Ik wist al dat ze in de buurt zaten, want bij onze buren een eindje verderop, werden al een tijdje een paar eekhoorns gezien. Zij zijn in het gelukkige bezit van 2 walnootbomen en daar weten de eekhoorns wel raad mee.

Sijsjes

Sinds ongeveer een jaar komen er met enige regelmaat een paar sijsje (Spinus spinus) in onze tuin. Ondanks dat dit ‘rode lijst’ vogeltje het liefst broed in naaldbossen met een hoog aandeel sparren, kon ik toch al eens een jong sijsje in de tuin fotograferen…

The making of…

Bij mede fotografen zag ik af en toe prachtige foto‚Äôs van een paring van de ijsvogel en stiekem stond dat ook op mijn ‘verlanglijstje’. Maar je moet net het geluk hebben dat je er op het juiste moment bent omdat het heel kort duurt en het natuurlijk een beetje afdwingen door er heel vaak naar toe te gaan.

Druk druk…

Groene spechten zijn vrij schuwe, voorzichtige vogels die meestal snel weg vliegen als ze mensen zien. Ook deze specht is een holenbroeder en gebruikt een boomholte of verlaten holte van andere spechten. Als hij zelf een nestholte uithakt kan hij daar wel 15 tot 30 dagen over doen. Ze brengen één broedsel per jaar voort.

Een vossenstreek(je)

Met een wildcamera leg je dieren in hun natuurlijke omgeving vast zonder ze te storen. Zodra de camera beweging constateert wordt er een foto en/of video gemaakt. D.m.v. infrarood verlichting kunnen er zelfs in het donker opnames gemaakt worden. Met zo’n wildcamera krijg je inzicht in wat er overdag en ‘s nachts allemaal in een bos rondloopt.

Geen ‘appeltje – eitje’

Onder natuurfotografen wordt de appelvink (Coccothraustes coccothraustes) nog wel eens afgekort met ‘appeltje’ Dat deed me denken aan de uitdrukking: appeltje-eitje, dat wordt gebruikt om aan te geven dat iets heel gemakkelijk is of zal zijn. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen, dat het voor het fotograferen van dit ‘appeltje’ niet op gaat… ūüôĀ

Opsporing verzocht (?)

Nu heb ik het jaar rond wel een aantal geelgorzen ¬†(Emberiza citrinella) in de tuin en zo ook de afgelopen week. Tijdens het fotograferen van dit mooie vogeltje viel het mij opeens op dat er eentje geringd was…¬† Tijd om op onderzoek uit te gaan.

Ree√ęn in het vizier

Doordat er veel ree√ęn in Nederland zijn, worden er natuurlijk veel foto‚Äôs van deze dieren gemaakt. Op allerlei manieren worden ze vastgelegd, maar toch zie je veel verschil tussen de locaties en de mate waarin ree√ęn meewerken om gefotografeerd te worden. Ook ik had de gelegenheid om mij een tijd te focussen op dit prachtig zoogdier.

Het ijsvogeltje

Een van de mooiste vogels die leven in Nederland zijn toch wel de ijsvogels. Je kunt ze natuurlijk fotograferen bij een speciale ijsvogelhut en vaak wordt die dan alleen verhuurd in periodes dat de ijsvogels actief zijn. Maar soms heb je geluk en vindt je een natuurlijk ijsvogelplekje in je eigen dorp. ūüôā De eerste foto is vanuit de auto genomen…

Het is roze en… (?)

  In het Reestdal bij Meppel loopt een roze pelikaan (Pelecanus onocrotalus) rond. Best bijzonder natuurlijk, want de vogels leven normaal gesproken in warme landen met als resultaat dat veel vogelliefhebbers naar Meppel komen om de roze vogel te bekijken. Een (vliegende) roze pelikaan is vrij eenvoudig van andere grote vogels te onderscheiden door het zeer plompe grote uiterlijk, de korte nek en de korte poten. Het is echt een enorme joekel met zijn 175 centimeter en spanwijdte tot 3,5 […]

Junior op bezoek

In Nederland kunnen groene spechten in de meeste provincies worden aangetroffen, maar in Groningen en Friesland is de soort erg schaars, en op de Waddeneilanden is de groene specht een dwaalgast. Ook in Flevoland is deze specht een zeldzaamheid, maar toch is hij na de grote bonte specht de talrijkste en meest verspreide specht in ons land. De vogel is echter schuw en erg waakzaam. De lachende roep valt vaak als eerste op.

Steenuil revisited…

Alweer twee jaar geleden heb ik wat foto’s kunnen maken van¬†een steenuilenpaar dat in een nabijgelegen dorpje een nest gemaakt had in een ‚Äėnagemaakt‚Äô hunebed. Er was een jaar geleden op dat terrein nogal wat stormschade en er is er toen ook gelijk het e.e.a. rigoureus gesnoeid. Ik was er derhalve maar van uitgegaan dat de uiltjes dat niet zouden waarderen en dus waren vertrokken, maar niets bleek minder waar. ūüôā

De grote bonte

De grote bonte specht is meest algemene specht van Nederland, maar daardoor zeker niet minder interessant… vooral als je deze mooie vogel in je eigen tuin hebt. Beide oudervogels en ook een jong exemplaar waren de afgelopen tijd bijna dagelijks te horen en te zien en dat was natuurlijk een prima gelegenheid om ze te fotograferen.

Jonkies…

Het is inmiddels alweer zomer en overal zijn vogels druk bezig met het verzorgen van hun jongen. Koolmezen, roodborstjes, merels, heggenmussen: ze ­scharrelen graag in tuinen op zoek naar eten. Natuurlijk genieten wij van vogels dicht bij huis. Een vogelvriendelijke tuin helpt daar natuurlijk bij. Zo’n tuin biedt de vogels van ­alles wat: gras, bloeiende planten, struiken, ­bomen, water om te drinken en te badderen…

Dank je de koekoek…

Dank je¬†de koekoek; een gezegde dat betekend¬† ”¬†mij niet gezien” Eigenlijk min of meer letterlijk van toepassing op de¬†prachtige gestreepte vogel met dezelfde naam. Want hoewel iedere Nederlander de roep van de koekoek direct zal herkennen, weten maar weinig mensen hoe hij er in werkelijkheid uitziet. Dat is jammer, want de koekoek (Cuculus canorus) is een van meest fascinerende vogels van Nederland.

In bad…

Water is onmisbaar voor de vogels. Vogels badderen niet alleen om af te koelen, maar ook om hun veren in een goede conditie te houden. Om de veren isolerend en droog te houden poetsen vogels zichzelf regelmatig.

De gele kwikstaart

De Gele kwik (Motacilla flava) is niet moeilijk te herkennen; een groenig bruine rug en heldergele buik, die bij het vrouwtje iets lichter is en een spitse snavel van een insecteneter en natuurlijk een ‘kwikkende’ staart.

Verborgen vogels

Er zijn in ons land een aantal algemeen voorkomende vogels die toch bij veel mensen onbekend zijn. In onze tuin broeden bijvoorbeeld de Heggenmus (Prunella modularis) en de Zwartkop (Sylvia atricapilla), maar deze vogels laten zich niet altijd gemakkelijk zien en leiden een min of meer verborgen bestaan in en onder struiken.

In het riet…

Nu is Drenthe natuurlijk met ¬ībos en heide¬ī een prachtig stukje Nederland, maar niet een provincie met veel water en dus rietvelden, maar op kleine schaal zijn ze er wel.¬†De bedoeling was namelijk in eerste instantie om te kijken of we een blauwborst konden vinden.

De geelgors

Geelgorzen (Emberiza citrinella) broeden tegenwoordig vrijwel uitsluitend op de hoge zandgronden. Ze bewonen hier heide met opslag, bosranden en jonge aanplant, naast kleinschalig boerenland met veel akkers. De verspreiding kromp sinds ongeveer 1975 in oostelijke richting in.

Project klapekster

De Klapekster (¬†Lanius excubitor) is voor mij een intrigerende vogel. Een zangvogel met een haaksnavel en die heeft hij niet voor niets… Bij mij in de buurt zit bijna elk jaar in een natuurgebiedje een klapekster. Ik had hem daar al een aantal keren gespot, maar tot een fatsoenlijke foto was het nog niet gekomen.

De sperwer 2.0

Bijna een jaar geleden hadden we o.a. een sperwer als zeer regelmatige gast in onze tuin. Sinds kort is hij terug. Deze vogel weet precies waar hij moet gaan zitten en jagen, dus we gaan er maar even van uit dat het dezelfde vogel is als van afgelopen seizoen. ūüôā

De notenkraker

Het gebeurt hoogst zelden dat er een Notenkraker in ons land is te zien, laat staan dat hij een paar dagen op dezelfde plek zit. Normaal leeft deze vogel in het hoge noorden van Europa. Op 19 november 2018 werd echter rond 16:30 uur een Notenkraker in Wageningen gemeld; een soort die alweer jaren geleden voor het laatst twitchbaar was voor een groter publiek.

Grote Gele Kwik

De Grote Gele Kwikstaart nestelt langs snelstromende beken in natuurlijke oevers of onder bruggen en aan gebouwen. Het merendeel broedt in Twente, de oostelijke Achterhoek en Zuid-Limburg, maar vooral na een aantal zachte winters zijn ook elders broedgevallen mogelijk. In sommige provincies is deze soort zelfs duidelijk in opmars.

Een pestdag…

De Pestvogel is buiten de periode oktober-april in ons land uiterst zeldzaam. Binnen die periode wisselt het voorkomen jaarlijks enorm. In de meeste jaren zijn Pestvogels (Bombycilla garrulus) vrij schaars en worden ze vrijwel alleen in het noorden van het land gezien.

Een uiltje knappen

Nu de winter voor de deur staat en de dagen alsmaar killer en donkerder worden, zoeken ook de ransuilen elkaar in deze tijd van het jaar op. Ze groeperen zich om overdag gezellig samen in een boom een uiltje te knappen. Dat unieke gedrag heet ‚Äėroesten‚Äô.

De groene

De groene specht (Picus viridis) is een talrijke en wijdverbreide standvogel in het grootste deel van Europa en komt ook voor in het uiterste westen van Azi√ę.¬† Hij is een buitenbeentje onder de Nederlandse spechten. Hij roffelt nauwelijks, is glanzend groen en zit liever op de grond dan in een boom.

Jonkies en zo…

In deze tijd van het jaar zie je het regelmatig: jonge vogels. Zo ook in onze tuin, die qua inrichting voor het grootste gedeelte vogelvriendelijk is ingericht. Veel bomen en struiken (die ook vruchten dragen), gecombineerd met heggen en klimop.

De zwarte

Een niet veel gespotte maar graag geziene soort… De zwarte specht¬†(Dryocopus martius) is een geheimzinnige bosvogel met een teruggetrokken levenswijze. Hij hakt over het algemeen elk jaar een nieuw nest in een dikke loofboom, vooral in dikke beuken. Zo biedt de zwarte specht holten voor bosuilen, boommarters en vele andere soorten. Ze zijn schuw en vliegen snel weg zodra ze een mens waarnemen, of blijven uit het zicht aan de andere kant van de boom. ūüôĀ

Vosjes in beeld

Hoewel ik vaak genoeg gericht op zoek ga naar leuke fotomodellen zijn er van die dagen dat (juist wanneer je het het minst verwacht) je min of meer spontaan tegen een prachtig foto-moment oploopt. Op een half uurtje van m’n woonplaats is al enige jaren een dassenfamilie actief. Om niets te verstoren en onnodig posten te voorkomen, had ik even een wildcamera geplaatst, maar behalve dassen verschenen er ook een paar jonge vosjes op het beeld.

Groene pootjes

De Groenpootruiter broedt onder meer in het noorden van Europa, waar het nest wordt gebouwd in het grensgebied tussen bos en veen. Overwinteren doet de vogel langs de kusten van het Middellandse-Zee gebied en de Atlantische oceaan. In Nederland zijn geen broedgevallen bekend, dus des te leuker dat ik er eentje bij mij in de buurt aantrof.

De sperwer; het vervolg…

Na een periode van een bijna dagelijks terugkerende sperwer in onze tuin, is het nu een stuk rustiger geworden. Er waren zelfs dagen bij dat hij 3 keer per dag even kwam kijken of wat te halen viel. Af en toe zien we hem nog, maar schijnbaar is onze tuin een stukje minder interessant geworden.

Zeldzaam geel

Onze eigen‚Äô Gele kwikstaarten komen nu Nederland binnen en zorgen gauw voor meer kleur op de akkers. Tegelijk trekken andere ‚Äėgele kwikken‚Äô door, op weg naar broedgebieden elders in Europa. Maar de ene kwik is de andere niet. Vooral tijdens de voorjaarstrek kun je gemengde groepjes kwikstaarten treffen van wel drie soorten. Helemaal leuk is het natuurlijk als je dan inderdaad zo’n dwaalgast aantreft… ūüôā

Een gouden vogeltje

Rond 1900 broedde de goudplevier (Pluvialis apricaria) in Nederland in kleine aantallen in de heidegebieden van de Peel en in Drenthe. Mede door ontginningsactiviteiten is hij als broedvogel in Nederland uitgestorven, daarom staat deze vogel op de Rode Lijst. In Nederland en Belgi√ę zijn goudplevieren het meest in het voorjaar (maart-april) en in het najaar (september-november) te zien wanneer grote aantallen neerstrijken op weilanden en akkers. Deze trekvogels broeden ‘s zomers in Scandinavi√ę en Rusland.

Grote jongens

Er zijn weer Grote Kruisbekken in het land en dat komt maar heel af en toe voor. Vogelaars rukken dan ook massaal uit om deze vogeltjes te bekijken. De Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus), een zangvogel uit de familie van de vinken, broedt van Scandinavi√ę tot Siberi√ę. Hij leeft daar van de zaden van de grove den. Als er in het noorden een slecht mastjaar is, met weinig zaden, vliegen de vogels noodgedwongen naar het zuiden.

De sperwer op bezoek

De sperwer (Accipiter nisus)¬† is een kleine snelle roofvogel die redelijk algemeen is in ons land.¬† Het is een standvogel, dat wil zeggen dat hij het hele jaar in dezelfde omgeving blijft. Hij leeft verborgen en is vrij schuw. Soms mooi in de tuin te zien vanuit huis, vooral als er een voertafel is…

Oosterse schoonheid

Vogelaars en fotografen uit het hele land verzamelden zich de afgelopen dagen in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen. Hier ligt aan het eind van ons land, Nieuwe Statenzijl. Het plaatsje telt ongeveer 5 huizen en op de Reiderwolder Polderdijk aldaar wordt al een paar dagen de Oosterse Zwarte Roodstaart gespot.

De zwartkeellijster

Onlangs arriveerde een zwartkeellijster (Turdus atrogularis) als dwaalgast in Nederland.¬† Officieel zijn er tussen 1981 en 2009 maar zes bevestigde waarnemingen van deze vogel. De vogel overwintert normaal in het zuidwesten, zuiden en oosten van Azi√ę en hij¬†broedt van de Siberische taiga tot aan de uitlopers van de Oeral, maar deze keer is de lijster geland in het noordelijke deel van de provincie Groningen.

Kuifje

Door zijn kleinere postuur is de kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) te onderscheiden van de gewone aalscholver. Daarnaast heeft de kuifaalscholver een dunnere hals en snavel en een kleinere, rondere kop en steil voorhoofd. Het kuifje op de voorkruin is er alleen aan het begin van het broedseizoen.¬† De (bewijs) plaatjes zijn genomen bij erg somber donker weer en lichte mist…

De waterspeeuw +update

Als wintergast is de waterspreeuw zeldzaam, maar wordt toch met enige regelmaat in Nederland gezien. Door zijn vorm (korte vleugels, compact lichaam) is de waterspreeuw geen goede vlieger en legt dus ook doorgaans geen grote afstanden af. Toch verschijnen met enige regelmaat waterspreeuwen in Nederland die uit Scandinavi√ę komen.

De zwarte ooievaar

De Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) neemt toe in Midden-Europa en broedt op relatief korte afstand van ons land, maar er is (nog) geen bewijs voor broeden in Nederland, ondanks zomerwaarnemingen van volwassen vogels in geschikt biotoop.

Het hunebed uiltje…

Hunebedden zijn te vinden in Drenthe en – in mindere mate – in Groningen en het zijn de oudste monumenten in Nederland.In een ‘nagemaakt’ hunebed in een nabijgelegen dorpje heeft een steenuilenpaar een nest gemaakt en met succes jongen groot gebracht. Hoe Drents wil je het hebben? ūüôā

Amerikaans eendje

De ringsnaveleend (Aythya collaris) is een bijzonder zeldzame eend voor Europese begrippen. Broedt in Noord-Amerika; overwintert zuidelijk tot Zuid-Mexico, Caribische eilanden en soms Panama.

Een vreemde ‘eend’ in de bijt

Een vreemde eend in de bijt is een uitdrukking die gebruikt wordt als zich¬†een vreemd exemplaar in de groep bevindt. Zeker van toepassing op het volgend voorbeeld… Onlangs zaten er in een buurtschapje net over de provinciegrens¬†met Overijssel een redelijke grote groep zwanen. Het merendeel bestond uit Wilde zwanen samen met een kleiner aantal Kleine zwanen en een enkele Knobbelzwaan.

De visarend

De visarend is een prachtige roofvogel. Ze zijn een stuk kleiner dan zeearenden. Hij is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant, zijn chocoladebruine bovenkant en zijn enigszins ‘geknikte’ vleugels. Door het oog loopt een donkere streep. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk.

Met haviksogen bekeken…

De havik is een krachtige en imposante roofvogel die je niet op een presenteerblaadje te zien krijgt; een goede waarneming blijft een toevalstreffer. Zelfs in die streken waar de soort relatief talrijk voorkomt, moet je de verwachtingen op een ontmoeting niet al te hoog stellen; het blijft een kwestie van geduld en wat geluk. Haviken kunnen zowel standvogel, zwerfvogel als trekvogel zijn. Wanneer ze zich eenmaal in een broedgebied hebben gevestigd, zijn onze Nederlandse haviken echte standvogels.

De slechtvalk in het vizier

Onlangs las ik in de krant dat natuurliefhebbers in de stad Groningen in de hoogste staat van opwinding zijn, nu blijkt dat er slechtvalken in een nestkast broeden aan het Gasunie gebouw. Logisch natuurlijk, want de slechtvalk is een tot de verbeelding sprekende vogelsoort;

Roestgans?

In Nederland verblijven in de nazomer en het najaar tientallen Casarca’s (Tadorna ferruginea)¬† en ieder jaar¬†zijn er maar enkele broedgevallen en daarmee is het een uiterst schaarse broedvogel… Ze worden vanwege de oranjebruine kleur ook wel roestgans genoemd.

Vosjes op het spoor

Vossen leven in een hol. Het hol is zelf gegraven of van een konijn of een das. De doorsnee van de pijp (gang naar het hol) is ongeveer 20 cm. Het komt voor dat vossen zelfs hun hol delen met konijnen en dassen. Een zelf gegraven hol bevindt zich meestal in een zandbank, onder een omgevallen boom, tussen boomwortels of in een kanaalwand en heeft vaak twee tot vier ingangen.

Er gekleurd op staan

Afgelopen week kreeg ik van een buurman via ‘whatsapp’ een berichtje: Geert, ik weet het nu zeker; hier zit een gele merel… Op mijn antwoord: zware avond gehad? kreeg ik toch een nauwkeurige beschrijving van een vogel met een erg afwijkende kleur, dus mijn belangstelling was gewekt!

Volg de kerkuil

Dat de kerkuil het nog steeds moeilijk heeft, blijkt ook nu weer uit een recente melding van de kerkuilenwerkgroep:

De bosuil

De bosuil leeft hij in gemengde bossen, parken, boomgaarden, tuinen en zelfs in sommige steden. Hij kan bijna overal voorkomen zolang er maar een paar grote bomen aanwezig zijn, voedsel en natuurlijk geschikte broedplaatsen. Deze uil is 37 tot 39 cm lang en is daarmee een middelgrote uil.

De das in Drenthe

Een das laat zichzelf niet zo makkelijk zien.¬†Dassen zijn nachtdieren, pas tegen de avondschemering komen ze tevoorschijn. Voor het vaststellen van de aanwezigheid van dassen zal je dan ook voornamelijk af moeten gaan op sporen. Dus om er eentje te zien, zul je veel geduld en natuurlijk een beetje geluk nodig hebben, want het blijft natuur…

De ooievaar

De ooievaar; een onmiskenbare zwart-witte vogel met rode snavel en poten… In 1991 werd voor het eerst geen enkel ‘wild’ broedpaar in ons land vastgesteld. Inmiddels heeft het hertintroductieprogramma vruchten afgeworpen en broeden er in Nederland weer veel ooievaars.

Verdwaald…

Een dwaalgast is een vogel die slechts zelden, vaak door verdwalen, in een gebied aangetroffen wordt, zonder dat ze daar een gevestigde populatie hebben… Enig nazoek werk leert: de kleine vliegenvanger is een zeldzame soort die op trek nog wel eens wordt waargenomen.

Oehoe perikelen

De Oehoe (Bubo bubo) is een van de grootste uilensoorten ter wereld en is 60 tot 75 cm lang met een spanwijdte van 160-188 cm. De vogel is door zijn grootte, zijn massieve lichaam en dikke kop met geen andere uilensoort te verwarren.

Reitdiephaven

De Groningse wijk Reitdiep is een wereldwijde hit op internet. Het kleurige haventje in die wijk staat op nummer 20 van de 30 meest bekeken plekken op aarde. Die top dertig is samengesteld door het social network Pinterest.

Wolvenavond

Wolvenavond een groot succes. Op 23 februari hield Natuur-en milieuvereniging¬†‘Het stroomdal’¬†¬†een voorlichtingsavond over de komst van de wolf in Drenthe. De presentatie werd gegeven door Erwin van Maanen; hij is¬†roofdierdeskundige en¬†verbonden aan Wolven in Nederland.

Vreemde vogel(s)

Soms kom je zeldzame soorten vogels tegen. In Zuid-Oost Groningen en omgeving was er de heremietibis en het koereigertje, terwijl in Drachten er een zwarte ibis rond liep. Vergeet ook de sperweruil in Zwolle niet. Nu is er een roze pelikaan (Pelecanus onocrotalus) die

Het Zwitserleven gevoel

Onlangs teruggekeerd van een wandelvakantie¬†in Zwitserland. Het is een prachtig land met veel mogelijkheden en uiteraard een schitterende bergwereld. Natuurlijk kwam de vakantie op de eerste plaats, maar er komen ook in Zwitserland vogels voor… Het toeval wilde dat dicht in de buurt van onze bestemming zich een kleine kolonie bijeneters had gevestigd. Een soort die we nog nooit hadden gezien, dus toch maar een kijkje genomen.

De kerkuil

Ogen en oren van de kerkuil vormen tezamen een zeer verfijnd opsporingssysteem van deze mooie uil en overwegend nachtelijke jager. Wanneer de kerkuil vliegend jaagt tot op een hoogte van drie meter of op een paaltje zit, weet hij exact de afstand te bepalen tot de muis, die zich in een greppel, in het gras of op een molshoop bevindt.

Nieuwe website

Je hebt al een tijdje een fotoblog. Die werkt prima als een soort verlengd visitekaartje: de mensen die je ontmoet, verwijs je met een gerust hart. Hoewel‚Ķ. Het knaagde al een tijdje. D’r moest toch eens een ‘echte’ website komen, maar dan wel eentje met een ge√Įntegreerd blog of nieuwspagina…

Kleine zilverreiger

In Nederland is de kleine zilverreiger (Egretta garzetta) zeldzamer dan zijn verwant – de grote zilverreiger – en heb je hier dus¬†niet zo heel veel kans om er eentje tegen te komen. Groot was dan ook mijn verbazing dat er in mijn woonomgeving √©√©n rondscharrelde…

Lezing Bas Meelker

Fotoclub Goed Licht uit Coevorden had op 25 maart een bijzondere fotopresentatie georganiseerd die werd verzorgd door Bas Meelker uit Groningen. Hij mag zich rekenen tot de top van de Nederlandse natuur- en landschapsfotografen.

De kleine zwaan

Kleine zwanen broeden op de arctische toendra’s langs de Barentszee en verder naar het oosten.¬† In de winter komen ze met duizenden naar onder andere Nederland om daar te overwinteren en ze zijn vanaf oktober tot maart te zien in Nederland.

De sperweruil

Als natuur en/of vogelliefhebber, kan het je bijna niet zijn ontgaan; Nederland is in de ban van een zeer bijzondere vogel: de sperweruil. Deze schitterende vogel is sinds 1900 maar drie keer eerder in Nederland gezien, maar hij bivakkeert nu al ruim een week in De Marslanden, een industrieterrein in het oosten van Zwolle.

De koereiger

In het uiterste oosten van de provincie Groningen loopt al een aantal weken een klein stoer reigertje rond; de Bubulcus ibis, oftewel de koereiger. Reden genoeg dus om voor de tweede keer binnen korte tijd noordwaarts te rijden…

De heremietibis

Op 24 november zijn twee zeldzame heremiet ibissen ontdekt in Groningen. Overdag foerageren ze in de weilanden in de buurt van Stadskanaal en ‘s avonds slapen ze in een boom bij een lokale boerderij. Deze heremiet ibis of kaalkop ibis, is een van de meest zeldzame vogels ter wereld.

Boomvalk

De boomvalk (Falco subbuteo) is een kleine valk van 30 à 35 cm. Boomvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van vliegende prooidieren als insecten en kleine vogels. De boomvalk vliegt snel, maar is toch erg wendbaar. Het is dan ook een adembenemend schouwspel; een jagende boomvalk die met hoge snelheid een libel uit de lucht grijpt.

Scroll Up